آدرس:

سنندج، خیابان پاسداران، خیابان تعریف، ساختمان فردوس، طبقه دوم

تلفن:

087-33284369

موبایل منشی:

09102221330

با ما در تماس باشید
دکتر محمد ثابت