اتوپلاستی یا جراحی زیبایی گوش برای نزدیک کردن گوش های برجسته به سر و کوچک کردن گوش های بزرگ انجام می شود. جراحی گوش همچنین می تواند گوش هایی که به دلیل آسیب دیدگی یا تا خوردگی های نامناسب، کوچک بودن غیرمعمول یا عدم وجود چین و چروک های طبیعی، دچار مشکل شده اند را نیز اصلاح کند.

بیشتر بخوانید

جراحی زیبایی گوش که به آن اتوپلاستی نیز می گویند یک نوع جراحی زیبایی است که به منظور تغییر شکل و سایز گوش انجام می شود. جراحی گوش با هدف درمانی و همچنین زیبایی انجام می شود.

بیشتر بخوانید